Termín: 24.09.2024 - 30.09.2024 - V Y P R E D A N Ý !!!

NOVÉ TERMÍNY:  08.10­.2024–15.10.2024, 16.10.2024–22.10.2024, 22.10.2024–28.10.2024, 30.10.2024–05.11.2024 a 05.11.2024–11.11.2024

Pútnický zájazd: Fatima – Lurdy – Braga – Santiago de Compostela – Montserrat – Barcelona

Program pre termín 08.10.2024 – 15.10.2024:

1.deň

V ranných hodinách stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne, odlet do Porta. Po prílete transfer do Fatimy, jed­ného z najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra, svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.

2.deň

Po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime - Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, osobné modlitby. Slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia, ubytovanie.

3.deň

Po raňajkách odchod do Santiago de Compostela, zastávka vo významnom historickom a pútnickom meste Braga. Nádherné schodisko Escadaria do Bom Jesus vedie ku kostolu Bom Jesus Monte, lemujú ho alegorické sochy a kaplnky s výjavmi krížovej cesty. V strede každého medziposchodia veľkolepého schodiska je figurálny reliéf s fontánkou. Pokračovanie do Santiaga de Compostela. Od 12. storočia až do súčasnosti sem smerujú pútnici z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta, Bragy. Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Náboženský program, návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola, modlitby. Ubytovanie.

4.deň

Po raňajkách odchod do San Sebastian de  Ga­rabandal – dedinka leží vysoko v horách v provincii Santander v pohorí Cantabrian, má asi 300 obyvateľov a dodnes za tu zachovali malebné kamenné domčeky a stredoveký farský kostol sv. Sebastiána. Krížová cesta vedie na návršie s borovicami Los Pinos, odkiaľ je panoramatický výhľad na dedinku a okolité končiare. Odchod na hotel v oblasti Donostia, ubytovanie. 

5.deň

Po raňajkách odchod do Lúrd, najzná­mejšieho pútnického miesta vo Francúzsku. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku–Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Svätá omša, prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X. Slovenská krížová cesta, po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

6.deň

Ďalší náboženský program v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy prameňa s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní, aktuálne možnosť obmytia rúk a tváre. Popoludní eucharistická procesia s požehnaním. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

7.deň

Po raňajkách odchod na Montserrat, najposvätnejšie miesto Katalánska a symbol národnej hrdosti Španielska. V obrovských skalách založil opát Oliba v roku 1025 kláštor, ku ktorému patrí kláštorná bazilika. Ústredným motívom je hlavný oltár so soškou Čiernej Madony – La Moreneta, od roku 1881 je patrónkou Katalánska. Okrem mníšského společenstva v benediktínskom kláštore pôsobí chlapčenský spevácky zbor. Náboženský program, odchod na hotel v oblasti Barcelony, uby­tovanie. 

8.deň

Po raňajkách Bar­celona, centrum Katalánska, v stredoveku najvýznamnejší obchodný prístav v Stredomorí, dnes moderné veľkomesto. Autokarová prehliadka centra, najslávnejšia stavba Antonia Gaudího nádherný chrám Sagrada Família, zastávka pri pamätníku Krištofa Kolumba, pešia prechádzka po najznámejšej ulici mesta La Rambla. Odchod na letisko, odlet do Viedne a následne transfér do Bratislavy.

 

Info k cene: 670,00€

 

V cene je zahrnuté
 • letenka Viedeň – Porto, Barcelona – Viedeň
 • lux bus
 • 7 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 4 x večera
 • duchovný doprovod, sprievodca

 

V cene nie je zahrnuté
 • servisné poplatky 210,– € 
 • transfer z Bratislavy na letisko a z letiska Viedeň 25,– €
 • sedadlo v prednej časti autobusu 15,– €
 • mestská taxa (platí sa na mieste)

 

Možný príplatok
 • komplexné   cestovné   poistenie   vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku za 24,– € alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na covid-19 v cene 32,– €
 • jednolôžková izba za príplatok  210,– € na vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

=============­===================
Lurdy – Fatima – Barcelona – Andorra – Santiago de Compostela Braga – Porto

Program pre termíny: 16.10.2024 – 22.10.2024 a 30.10.2024 – 05.11.2024

1.deň

Skoro ráno odlet do Barcelony, prehliadka mesta, centra Katalánska, v stredoveku najvýznamnejší obchodný prístav v Stredomorí, dnes moderné veľkomesto. Autokarová prehliadka centra, najslávnejšia stavba Antonia Gaudího nádherný chrám Sagrada Família /zvonku/. Zastávka pri pamätníku Krištofa Kolumba, pešia prechádzka po najznámejšej ulici mesta La Rambla. Ubytovanie v Andore. 

2.deň

Po raňajkách odchod do Lúrd, najznámejšieho pútnického miesta vo Francúzsku. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Svätá omša, po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie. 

3.deň

Náboženský program v Lurdoch. Preh­liadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené s jej životom v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy prameňa s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní, aktuálne možnosť obmytia rúk a tváre. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

4.deň

Odchod do San Sebastian de Ga­rabandal – dedinka leží vysoko v horách v provincii Santander v pohorí Cantabrian, má asi 300 obyvateľov a dodnes za tu zachovali malebné kamenné domčeky a stredoveký farský kostol sv. Sebastiána. Krížová cesta vedie na návršie s borovicami Los Pinos, odkiaľ je panoramatický výhľad na dedinku a okolie.  Presun na hotel v oblasti Ribadeo, ubytovanie. 

5.deň

Po raňajkách odchod do  Santiago de Compostela. Od 12. storočia až do súčasnosti sem smerujú pútnici z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta, Bragy. Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Nábo­ženský program, návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola, účasť na hlavnej pútnickej svätej omši. Krátka zastávka vo  významnom his­torickom a pútnickom meste Braga. Nád­herné schodisko Escadaria do Bom Jesus vedie ku kostolu Bom Jesus Monte, lemujú ho alegorické sochy a kaplnky s výjavmi krížovej cesty. V strede každého medziposchodia veľkolepého schodiska je figurálny reliéf s fontánkou. Odchod do Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra, svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.

6.deň

Po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime - Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi sv. Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, osobné modlitby. Slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Po večeri medzinárodná mo­dlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia, ubytovanie.

7.deň

Ďalší náboženský program vo Fatime, svätá omša, osobné voľno.  Transfer na letisko v Porto, odlet do Viedne, po prílete transfer do Bratislavy s predpokladaným príchodom podvečer.   

Info k cene: 615,00€

V cene je zahrnuté
 • letenka Viedeň – Barcelona, Porto – Viedeň
 • lux bus
 • 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 4 x večera
 • duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté
 • servisné poplatky 210,– €
 • transfer z Bratislavy na letisko a z letiska Viedeň 25,– €
 • sedadlo v prednej časti autobusu 15,– €
 • mestská taxa (platí sa na mieste)
Možný príplatok
 • komplexné   cestovné   poistenie   vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku za 21,– € alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na covid-19 v cene 28,– €
 • jednolôžková izba za príplatok 180,– € na vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať

=============­==============

Fatima – Lurdy – Braga – Santiago de Compostela – San Sebastian – Andorra – Barcelona

 

Program pre termíny: 22.10.2024 – 28.10.2024 a 05.11.2024 – 11.11.2024

1.deň

V ranných hodinách stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne, odlet do Porta. Po prílete transfer do Fatimy, jed­ného z najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra, svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.

2.deň

Po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime - Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, osobné modlitby. Slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia, ubytovanie.

3.deň

Po raňajkách odchod do Santiago de Compostela, cestou zastávka vo významnom historickom a pútnickom meste Braga. Nádherné schodisko Escadaria do Bom Jesus vedie ku kostolu Bom Jesus Monte, lemujú ho alegorické sochy a kaplnky s výjavmi krížovej cesty. V strede každého medziposchodia veľkolepého schodiska je figurálny reliéf s fontánkou. Pokračovanie do Santiaga de Compostela. Od 12. storočia až do súčasnosti sem smerujú pútnici z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta, Bragy. Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Náboženský program, návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola, modlitby. Ubytovanie.

4.deň

Po raňajkách odchod do Lúrd, zastávka v San Sebastian de Ga­rabandal – dedinka leží vysoko v horách v provincii Santander v pohorí Cantabrian, má asi 300 obyvateľov a dodnes za tu zachovali malebné kamenné domčeky a stredoveký farský kostol sv. Sebastiána. Krížová cesta vedie na návršie s borovicami Los Pinos, odkiaľ je panoramatický výhľad na dedinku a okolité končiare.  Neskôr večer príchod do Lúrd, ubytovanie.

5.deň

Po raňajkách celodenný náboženský program v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy prameňa s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní, aktuálne možnosť obmytia rúk a tváre. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

6.deň

Ďalší náboženský program v Lurdoch. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby, obed. Popoludní eucharistická procesia s požehnaním. Odchod do mini štátu Andorra, nachád­zajúceho sa vysoko v Pyrenejách. Na čele štátu stojí francúzsky prezident spolu s biskupom zo španielskeho Seo de Urguel. Ubytovanie v mestečku Sant Julia de Loria, kultúrnom centre rovnomennej oblasti. Susedí s Vall del Madriu Perafita-Claror – toto nádherné údolie bolo zapísané na zoznam UNESCO v roku 2004. V meste Sant Julia de Loria sa nachádza centrálny kampus Andorrskej univerzity, Múzeum tabaku a kongresové centrum Cultural i de congressos Lauredià, kde sa počas celého roka koná množstvo podujatí. V letnom období sú ulice dejiskom živých vystúpení spojených s hudbou, konajú sa tu veľtrhy, medzinárodné športové podujatia. Viackrát sa tu konali majstrovstvá sveta v triale, Volta a Catalunya a etapa na španielskej Vuelte Ciclista. Románska architektúra tiež zanechala svoju stopu na rôznych miestach vo farnosti, zachovali sa kostoly a nádherné budovy z tohto obdobia. Ubytovanie

7.deň

Raňajky, odchod do Barcelony, centra Katalánska, v stredoveku najvýznamnejší obchodný prístav v Stredomorí, dnes moderné veľkomesto. Autokarová prehliadka centra, najslávnejšia stavba Antonia Gaudího nádherný chrám Sagrada Família, zastávka pri pamätníku Krištofa Kolumba, pešia prechádzka po najznámejšej ulici mesta La Rambla. Odchod na letisko, odlet do Viedne a následne transfér do Bratislavy.

Info k cene: 615,00€

V cene je zahrnuté
 • letenka Viedeň – Porto, Barcelona – Viedeň
 • lux bus
 • 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 3 x večera, 1 obed 
 • duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté
 • servisné poplatky 210,– € 
 • transfer z Bratislavy na letisko a z letiska Viedeň 25,– €
 • sedadlo v prednej časti autobusu 15,– €
 • mestská taxa (platí sa na mieste)
Možný príplatok
 • komplexné   cestovné   poistenie   vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku za 21,– € alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na covid-19 v cene 28,– €
 • jednolôžková izba za príplatok 180,– € na vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať


NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

Portál www.lastminutecentrum.top prevádzkuje spoločnosť BUSINESS ESTT s.r.o. – zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
IČO: 46207813 | DIČ: 2023286793 | Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov | Nastavenia cookies

© BUSINESS ESTT s.r.o 2011 - 2024, Všetky práva vyhradené | sobota, 15. júna 2024