BUSINESS ESTT s.r.o.

cestovná kancelária

MATICE SLOVENSKEJ 1402, 083 01 SABINOV, SLOVENSKO
 
 www.lastminu­tecentrum.top
IČO: 46207813
DIČ: 2023286793
Hot – line : ++421 902 215 683 ;
Registrácia: Obchodný register OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
 
GPS súradnice: 49.102193,21.09827470000­0047
Email : info (zavinač) lastminutecen­trum.top
Kontaktná osoba :
Bc. Melánia DRINKA, B.S.B.A., MBA
Vladimír ŠKOVRANKO, BBA, MBA

Portál www.lastminutecentrum.top prevádzkuje spoločnosť BUSINESS ESTT s.r.o. – zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
IČO: 46207813 | DIČ: 2023286793 | Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov | Nastavenia cookies

© BUSINESS ESTT s.r.o 2011 - 2024, Všetky práva vyhradené | piatok, 1. marca 2024