Home Credit – dovolenka na splátky                 

Vybavenie dovolenky na pobočke

 • Vezmite svoj občiansky prekaz a druhý doklad totožnosti (vodičský prekaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne, alebo bankovú kartu)
 • Pri úvere nad 1700 EUR si pripravte Pot­vrdenie o výške príjmov (PDF 234 kB) (potvrde­nie od zamestnávateľa alebo kópiu daňového priznania. Ak ste dôchodca tak dôchodkový výmer)
 • Vyberte si dovolenku a úverovú zmluvu uzavrite priamo na pobočke
 • Schválenie zmluvy prebehne na počkanie

Čo je potrebné na rýchle uzatvorenie zmluvy na pobočke

 • preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom
 • druhý doklad totožnosti (platný vodičský preukaz, platný cestovný pas, rodný list, platný zbrojný preukaz, platná karta poistenca, platobná karta alebo karta spoločnosti Home Credit alebo karta inej splátkovej spoločnosti
 • potvrdenie o výške príjmov klienta, vystavené zamestnávateľom na Potvrdenie o výške príjmov (PDF 234 kB)
   (dôchodca – dôchodkový výmer, živnostník – daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie) – tento doklad nepotrebujete pri úvere do 1700,–€

Vybavenie dovolenky cez internet

 • Vyberte a zarezervujte si dovolenkovú destinácia v rezervačnom systéme
 • Pripravíme pre Vás kalkuláciu s možnosťou zvolenia platby na splátky, ktorú Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu spolu s popisom ako ďalej postupovať
 • Pripravte si fotokópiu občianskeho preukazu a druhého dokladu totožnosti (platný cestovný pas alebo platný vodičský preukaz)
 • Pri úvere nad 1000 EUR si pripravte  Pot­vrdenie o výške príjmov (PDF 234 kB) – potvrdenie od zamestnávateľa alebo kópiu daňového priznania. Ak ste dôchodca tak dôchodkový výmer

Zákazník, ktorý môže žiadať o poskytnutie úveru

 • fyzická osoba staršia ako 18 rokov
 • občan SR alebo občan ČR, ktorý má trvalý/prechodný pobyt a adresu pre doručovanie pošty na území SR
 • má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže doložiť

Portál www.lastminutecentrum.top prevádzkuje spoločnosť BUSINESS ESTT s.r.o. – zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
IČO: 46207813 | DIČ: 2023286793 | Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov | Nastavenia cookies

© BUSINESS ESTT s.r.o 2011 - 2024, Všetky práva vyhradené | sobota, 20. júla 2024