Prinášame Vám nové zabezpečenie Vašej dovolenky!!! Všetky typy poistenia obsahujú krytie rizík spojených s pandemickou situáciou napríklad: STORNOPOPLATKOV, KARANTÉNY atď. Dostupné LEN v cestovnej kancelárii Business Estt. Podrobné informácie nájdete nižšie. Tiež máte možnosť sa rozhodnúť medzi 80% až 100% krytím STORNOPOPLATKOV. Všetky typy poistenia je možné objednať priamo cez našu online objednávku zájazdu.

Union poisťovňa Vám ponúka:

UNIKÁTNE výhody

 • poistenie je určené pre všetkých účastníkov zájazdov bez VEKOVÉHO OBMEDZENIA a aj pre cudzích štátnych príslušníkov
 • komplexný balík poistených rizík podľa vášho výberu
 • možnosť dojednať poistenie pre AKÚKOĽVEK športovú činnosť
 • poistenie aj pre pobyt na Slovensku
 • špeciálny balík poistenia určený pre školské zájazdy, detské tábory a seniorov
 • rozšírený rozsah poistenia v rámci balíkov A1 PANDEMIC,A3 PANDEMIC A2 EXCLUSIVE pre krytie nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku ochorenia COVID-19, a to aj v rizikových krajinách
 • rozšírený rozsah poistenia storna zájazdu v rámci balíku A2 EXCLUSIVE
 • možnosť dojednať doplnkové poistenia
  • poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo
  • poistenie asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel
  • poistenie dovolenkovej domácnosti
  • poistenie domáceho miláčika

a NAVIAC

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 300.000 €
 • široký rozsah krytia poistenia storna zájazdu
 • naša asistenčná spoločnosť EuroCross Assistance Czech Republic je klientom k dispozícii NONSTOP: 
 • 24 hodín denne
 • 365 dní v roku
 • komunikácia prebieha v slovenskom alebo českom jazyku
Celý popis produktu cestovného poistenia účastníkov zájazdu /CPUZ/ – kliknite na tento link.

Zahraničné zájazdy

Podmienky CPUZ pre účastníkov ZAHRANIČNÝCH zájazdov

Domáce zájazdy

Podmienky CPUZ pre účastníkov DOMÁCICH zájazdov

Dokumenty a prílohy k poistnej zmluve

Všeobecné poistné podmienky (VPP) k CPUZ
Rozsah poistenia a výšky krytia CPUZ
Informačný dokument o poistnom produkte
Informačný dokument o doplnkových poisteniach
Osobitné dojednania pre poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo
Osobitné dojednania pre poistenie asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel
Osobitné dojednania pre poistenie dovolenkovej domácnosti
Osobitné dojednania pre poistenie domáceho miláčika
Základné informácie o ochrane osobných údajov
Poistná knižka ku CPUZ
Sprievodca cestovnym poistenim pre ucastnikov zajazdov

 Žiadosti

Žiadosť o zmenu v poistnej zmluve

 Sadzobník

Sadzobník CPUZ

Tlačivá pre oznámenie škodovej udalosti

Originál vyplneného a oprávnenou osobou podpísaného tlačiva treba poslať poštou do Union poisťovne. Union poisťovňa bude klienta po prijatí oznámenia kontaktovať vo veci riešenia poistnej udalosti.

Podrobnejšie informácie o oznámení a likvidácii poistnej udalosti získate na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union poisťovne ako aj na telefónnej linke zákazníckeho centra na čísle 0850 111 2­11.

 Oznámenie škodovej udalosti z poistenia liečebných nákladov v zahraničí
Oznámenie škodovej udalosti z po­istenia batožiny
Oznámenie škodovej udalosti z po­istenia zodpovednosti za škodu
Oznámenie o úraze
Oznámenie škodovej udalosti z po­istenia storna zájazdu / storna objednanej služby
Oznámenie škodovej udalosti z po­istenia predčasného návratu a nečerpaných služieb
Oznámenie škodovej udalosti z po­istenia meškania hromadného dopravného prostriedku pri ceste do/zo zahraničia
Oznámenie škodovej udalosti z po­istenia nákladov na zásah HZS (Horskej záchrannej služby)
Oznámenie škodovej udalosti z po­istenia nepojazdného vozidla
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia nečakaného pobytu v nemocnici
Oznámenie škodovej udalosti z po­istenia nevydarenej dovolenky

Portál www.lastminutecentrum.top prevádzkuje spoločnosť BUSINESS ESTT s.r.o. – zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
IČO: 46207813 | DIČ: 2023286793 | Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov | Nastavenia cookies

© BUSINESS ESTT s.r.o 2011 - 2024, Všetky práva vyhradené | sobota, 15. júna 2024