Izrael – Svätá zem

Stravovanie
Polpenzia
Doprava
Letecky
Program
1.deň: odlet z Košíc do Tel Avivu, transfer do Betlehema, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.

2.deň: Po raňajkách presun autobusom do Jeruzalema: prehliadka Olivovej hory: Betfage, Pater Noster - kostol Otče náš, Dominus flevit, Getsemanská záhrada, Krížová cesta, Bazilika božieho hrobu, večera a nocľah v Betleheme

3.deň: Po raňajkách presun autobusom do Haify, prehliadka kostola Stella Maris,obnova manželských sľubov v Káne Galilejskej, Nazaret: prehliadka Baziliky Zvestovania a Kostola sv. Jozefa, večera a nocľah v Nazarete.

4. deň: Po raňajkách Hora Tábor, presun autobusom do okolia Genezaretského jazera, obed v reštaurácii pri jazere - ryba sv. Petra, po obede prehliadka hory Blahoslavenstiev, Tabgha, Kafarnaum, večera a nocľah v Betleheme.

5. deň: Po raňajkách Betánia, prechod údolím Wadi Qelt do Jericha, miesto krstu - obnova krstných sľubov, kúpanie sa v Mŕtvom mori, večera a nocľah v Betleheme

6. deň: Po raňajkách návšteva Ein Karem - rodisko Jána Krstiteľa, prehliadka Jeruzalema: Múr nárekov, Hora Sion: Večeradlo, hrob Dávida, bazilika Usnutia Panny Márie, večera a nocľah v Betleheme

7. deň: Po raňajkách prehliadka Betlehema: Bazilika narodenia Pána, Mliečna jaskyňa, návšteva Poľa pastierov, večera a nocľah v Betleheme

8. deň: raňajky, transfer na letisko k odletu, odlet do Košíc
Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou omšou.
Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Min. počet účastníkov: 45
Cena zahŕňa
Letenka Košice - Tel Aviv - Košice, letiskový poplatok, palivový príplatok, klimatizovaný autobus v Izraeli, 7 x ubytovanie v 2 a 3 - lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením v 3* hoteli, polpenzia formou švédskych stolov, sprievodca zájazdu, poistenie proti insolventnosti
Cena nezahŕňa
Komplexné cestovné poistenie A2 EXCLUSIVE (100%-né krytie storna zájazdu a COVID-19)vo výške 36 EUR, obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy + audiosystém = 180 USD/platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/.

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

Portál www.lastminutecentrum.top prevádzkuje spoločnosť BUSINESS ESTT s.r.o. – zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
IČO: 46207813 | DIČ: 2023286793 | Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov | Nastavenia cookies

© BUSINESS ESTT s.r.o 2011 - 2024, Všetky práva vyhradené | utorok, 21. mája 2024