ĎAKUJEME VŠETKÝM OBCHODNÝM PARTNEROM A EXTERNÝM SPOLUPRACOVNÍKOM ZA VZÁJOMNÚ SPOLUPRÁCU A SAMOZREJME VŠETKÝM KLIENTOM ZA  PREJAVENÚ DôVERU  V ROKU 2023.

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ VIANOČNÉ SVIATKY , ŠŤASTNÝ A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2024. 

We would like to thank to all our business partners for the cooperation and also we would like to thank to all our clients for given trust through the year 2024. 

We wish you Merry Christmas and Happy New Year 2024. 

Poštovani prijatelji a partneri
Zahvaljujem Vam za uspješnu suradnju a želimo Vam sretne blagdane.

 

Team

www.cacksaris.sk      &      www.lastminutecentrum.top

Portál www.lastminutecentrum.top prevádzkuje spoločnosť BUSINESS ESTT s.r.o. – zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
IČO: 46207813 | DIČ: 2023286793 | Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov | Nastavenia cookies

© BUSINESS ESTT s.r.o 2011 - 2024, Všetky práva vyhradené | piatok, 1. marca 2024