Zoradiť podľa: Názov Termín Cena Zľava

INDIA - ZLATÝ TROJUHOLNÍK

INDIA
8 dní, Raňajky
Letecká doprava, Viedeň
29.12.2019 - 05.01.2020
od 1 928,00 €-8% Kalkulovať

INDIA - MAGICKÝ RAJASTHAN

INDIA
16 dní, Raňajky
Letecká doprava, Viedeň
28.10.2019 - 12.11.2019
od 2 148,00 € Kalkulovať

JUŽNÁ INDIA - SPIRITUÁLNE CESTY SO ZUZANOU ZWIEBEL

INDIA
12 dní, Raňajky
Letecká doprava, Viedeň
18.11.2019 - 29.11.2019
od 2 398,00 € Kalkulovať

ZLATÝ INDICKÝ TROJUHOLNÍK A RELAX V GOA

INDIA
11 dní, Raňajky
Letecká doprava, Viedeň
11.10.2019 - 21.10.2019
od 2 430,00 € Kalkulovať

JUŽNÁ INDIA A RELAX V GOA

INDIA
19 dní, Raňajky
Letecká doprava, Viedeň
29.10.2019 - 16.11.2019
od 2 930,00 € Kalkulovať

Portál www.lastminutecentrum.top prevádzkuje spoločnosť BUSINESS ESTT s.r.o. – zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
IČO: 46207813 | DIČ: 2023286793 | Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© BUSINESS ESTT s.r.o 2011 - 2019, Všetky práva vyhradené | piatok, 23. augusta 2019