Program

1. deň » pri zájazdoch 9711, 9712* a 9715* je odlet z Bratislavy do Lúrd, pri ostatných zájazdoch je odlet z Viedne do Toulouse. Transfer autobusom do hotela Lurdách, ubytovanie, prehliadka areálu (baziliky, podzemná Bazilika Pia X., kaplnky a Jaskyňa Zjavenia), účasť na organizovanom náboženskom programe, večera, ružencová pobožnosť a sviečkový mariánsky sprievod, nocľah. 2. deň » slovenská svätá omša v Jaskyni Zjavenia, raňajky, individuálna návšteva bazénov s lurdskou vodou. Premietanie videa o živote sv. Bernadety, ktorá v 14 rokoch zažila 18 zjavení Panny Márie oficiálne uznaných cirkvou. Zvesť o zjaveniach pritiahla do Lúrd pútnikov a boli zaznamenané zázračné uzdravenia. Mnohé boli uznané lekárskymi kapacitami ako vedecky nevysvetliteľné. Slovenská pobožnosť Krížovej cesty (výjavy a sochy v nadživotnej veľkosti), Eucharistická procesia s požehnaním, večera, ružencová pobožnosť, večerný sviečkový sprievod, nocľah. 3. deň » ranná slovenská svätá omša, raňajky, účasť na medzinárodnej svätej omši v podzemnej Bazilike Pia X. Prechádzka po stopách sv. Bernadety na miesta spojené s jej životom (mlyn, Cachot, hospic a farský kostol). Možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou a návštevy hradu týčiaceho sa nad mestom. Eucharistická procesia s požehnaním chorých, večera, ružencová pobožnosť a sviečkový sprievod, nocľah. Pri zájazdoch 9712* a 9715* je v podvečerných hodinách transfer na letisko a odlet z Lúrd do Bratislavy. 4. deň » slovenská svätá omša, raňajky, voľno, v závislosti od letových časov transfer na letisko do Toulouse a odlet do Viedne. Pri zájazde 9711 transfer na letisko Lurdy a odlet do Bratislavy.

Ubytovanie

2 x (zájazdy 9712* a 9715*), resp. 3 x (ostatné zájazdy) v 3* hoteli priamo v centre Lúrd.

Stravovanie

2x (zájazdy 9712* a 9715*), resp. 3x (ostatné zájazdy) polpenzia (raňajky a večere s vodou v karafe) formou švédskych stolov.

Doprava

Letecká doprava » Bratislava – Lurdy a späť (pri zájazdoch 9711, 9712* a 9715*). Pri ostatných zájazdoch Viedeň – Toulouse a späť.

Ostatné

služby sprievodcu a sprievod kňaza, transfery autobusom z letiska do Lúrd a späť, náboženský program podľa popisu, DPH.

Povinné príplatky

letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 199 €/os., City tax v hoteloch v Lurdách 3 €/os./noc.

Priplatky

za 1/1 izbu 85 €/110 €. Dobrovoľný príspevok na areál v Lurdách 10 €/os. Poznámky » Možnosť doplatenia obedov vrátane vody a vína v cene 8 €/obed. Na vyžiadanie zaistíme ubytovanie v 4* hoteli (za príplatok).

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

Portál www.lastminutecentrum.top prevádzkuje spoločnosť BUSINESS ESTT s.r.o. – zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
IČO: 46207813 | DIČ: 2023286793 | Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov | Nastavenia cookies

© BUSINESS ESTT s.r.o 2011 - 2023, Všetky práva vyhradené | utorok, 3. októbra 2023