Zoradiť podľa: Názov Termín Cena Zľava

RÍM - lux bus ***

Taliansko, Rím
4 dni
Možnosť doplatiť: Ra?ajky
Autobusová doprava, Bratislava
18.11.2018 - 22.11.2018
od 161,00 € Kalkulovať

Pútnický zájazd - 50. rokov od smrti Pátra Pia **,***

Taliansko, Rím
4 dni
Možnosť doplatiť: Ranajky
Autobusová doprava, Bratislava
24.11.2018 - 29.11.2018
od 165,00 € Kalkulovať

Portál www.lastminutecentrum.top prevádzkuje spoločnosť BUSINESS ESTT s.r.o. – zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
IČO: 46207813 | DIČ: 2023286793 | Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© BUSINESS ESTT s.r.o 2011 - 2018, Všetky práva vyhradené | štvrtok, 15. novembra 2018