Zoradiť podľa: Názov Termín Cena Zľava

PÚTNICKÉ MEXIKO Arcidiecézna púť Košice ***/****/*****

Mexiko, Mexiko City - Cuernavaca - Taxco
11 dní
Možnosť doplatiť: 10x polpenzia
Letecká doprava, Budapest
06.11.2019 - 17.11.2019
od 1 690,00 € Kalkulovať

Pútnické Mexiko a neopakovateľné Acapulco ***/****/*****

Mexiko, Mexiko City
10 dní
Možnosť doplatiť: 9x polpenzia
Letecká doprava, Viedne
17.11.2019 - 27.11.2019
od 1 690,00 € Kalkulovať

Portál www.lastminutecentrum.top prevádzkuje spoločnosť BUSINESS ESTT s.r.o. – zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
IČO: 46207813 | DIČ: 2023286793 | Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© BUSINESS ESTT s.r.o 2011 - 2019, Všetky práva vyhradené | piatok, 23. augusta 2019