12-dňový pútnický zájazd s arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

Termín: 6. 11­. 2019 – 17. 11. 2019

Cena: 1690 EUR


Program zájazdu:

1.deň:

transfer z Košíc na letisko do Budapešti, následne odlet do Mexico City. Nachádza sa v nadmorskej výške 2.240 m n.m. Po prílete transfér na hotel, večera, ubytovanie.

2.deň:

skoro ráno prílet do Mexiko City, návšteva Tlate­lolco.  Pokračujete prehliadkou Baziliky, svätá omša. Guadalupe -  najslávnejšie pútnické miesto Latinskej Ameriky. Prehliadka starej a novej Baziliky  Panny  Márie Guadalupskej,  kde sa uchováva zázračný obraz Panny Márie. Náboženský program. Prehliadka hlavného námestia Zocalo, (v prípade, že bude Národný palác zatvorený, sprievodca vyberie návštevu niektorých iných pamiatok  ako napr.: Edificio de Correos Monumento al Caballito, Bar la Opera, Casa de los Azulejos, Iglesia de san Francisco, námestie Santo Domingo). Uvidíte ruiny hlavného chrámu Aztékov (z vonku), ako aj Katedrálu, večera na hoteli.

3.deň:

odchod do Cuernavaca, kto­ré je vďaka svojej stálej teplote okolo 27 oC nazývané aj mestom „nekonečného leta“. Prehliadka mesta. Nachádza sa tu Katedrála, ktorá je najznámejšia na americkom kontinente a palác El Palacio de Cortés, odkiaľ španielsky dobyvateľ Cortés v rokoch 1522–32 vládol (zatvorený pondelky).  Pokračovanie do Acapulca, preh­liadka, svätá omša v Sagrado Corazon a šou na zrázoch, večera, ubytovanie.

4.deň:

raňajky, svätá omša, celodenný oddych na plážach v Acapulcu, večera, ubytovanie.

5.deň:

raňajky, svätá omša, celodenný oddych na plážach v Acapulcu, večera, ubytovanie.

6.deň:

po raňajkách odchod do jedného z najkrajších koloniálnych miest v zemi Taxco. To­muto koloniálnemu skvostu priniesla bohatstvo ťažba striebra. Mesto bolo vystavané na vrchole hory, v ktorej sa striebro ťažilo a Taxco je svojimi striebornými výrobkami preslávené dodnes. Dominantou mesta je kostol Santa Priscila, sv. omša. Večera, ubytovanie v Taxco.  

7.deň:

po raňajkách odchod do Puebly,  ktorá sa nachádza na úpätí pohoria Sierra Madre del Sur a je obklopená sopkami Popocatepetl, Iztaccihuati, Pico de Orizaba a La Malinche. Puebla leží vo výške 2.200 m, je štvrtým najväčším mexickým mestom. Návšteva dedinky Cholu­la s kostolmi z 18. storočia, kde sa prelínajú vplyvy indiánskeho umenia a kresťanského náboženstva.  To­nantzintla -  jeden z najvýznamnejších kostolov v indiánskom barokovom slohu. Stavali ho takmer 300 rokov. Interiér je celý pozlátený. Večera a ubytovanie.

8.deň:

pokračovanie do Tlaxcala, návšteva Cacax­tla – archeologické nálezisko objavené asi pred 30 rokmi, s unikátnymi starými freskami na prírodnej doske s rozmermi 200 × 25 metrov. Olmécko-xicalanská civilizácia obchodníkov a bojovníkov po sebe zanechala veľmi realistické nástenné maľby v žiarivých farbách, väčšinou predstavujú krvavé vojnové motívy. San Miguel del Milagro a svätá omša. Pokračujete do Ocotlan - sanktuárium Panny Márie z Ocotlan je na návrší, vybudované na pamiatku zjavenia Panny Márie na tomto mieste v roku 1541. Prvý kostol bol postavený v 16. storočí, novší kostol je z konca 17. storočia v barokovom slohu. Bol vybudovaný na mieste, kde Panna Mária, vypočujúc modlitbu Juana Diega, nechala vytrysknúť prameň vody počas sucha v roku 1541. Voda z prameňa bola posvätená a mala liečivé účinky. Stavbu  kostola začal  v roku 1670 otec Juan Escobar a do roku 1691 apsida bola dokončená. Transept a kupoly boli dokončené začiatkom 18 stor. Na fasáde sú vysoké reliéfy z bielej malty v kontraste so stenami z červenej pálenej tehly, oltár je veľkolepý. Večera a ubytovanie v Puebla.

9.deň:

pokračujete do Mexiko City, návšteva  Národ­ného antropologického múzea, ktoré sa nachádza v parku Chapultepec. Múzeum bolo otvorené v roku 1964 a disponuje 23 stálymi expozíciami na ploche 79 700 m³. Okolo budovy sa nachádza rozsiahly komplex záhrad, ktoré sú zdobené replikami sôch, pyramíd. K najzaujímavejšej časti komplexu po architektonickej stránke patrí betónový dáždnik, ktorého gigantickú strechu drží jediný pilier. Svätá omša v Guadalupe, večera a ubytovanie.

10.deň:

po raňajkách návšteva Tulpe­tlac – kostola a svätá omša. Návšteva  najznámejšej  mexickej  archeologickej lokality Teotihuacan. Je vzdialená od Mexico City 50 km. Prezriete si pyramídu Slnka, pyramídu Mesiaca, zvyšky pôvodných palácov a Triedu mŕtvych. Návrat do Mexico City, večera, ubytovanie.

11.deň:

po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Guadalupe, podvečer transfer na letisko a následný odlet do Európy.

12.deň:

prílet do Budapešti vo večerných hodinách a následne transfer do Košíc.

 

V cene je zahrnuté:

  • 10 x hotelové ubytovanie ***/****/***** s polpenziou  
  • medzinárodná letenka Budapešť – Mexico City – Budapešť, servisné  poplatky
  • doprava lux bus počas celého programu
  • miestny  profesionálny  sprievodca (sprevádza skupinu počas celej trasy, stará sa nielen o organizačné a bezpečnostné záležitosti, ale je obohatením aj po stránke informácií a je znalý miestnych pomerov)
  • slovenský sprievodca- kňaz (skupiny sprevádzajú skúsení sprievodcovia – kňazi, ktorí viackrát navštívili túto krajinu)
  • všetky prehliadky a vstupy podľa programu

 V cene nie je zahrnuté:

  • obslužné 90,– USD (platí sa priamo sprievodcovi na mieste)
  • transfer z Košíc na letisko a z letiska Budapešť 25,– €

Možný príplatok:

  • poistenie 40,80 €, poistné krytie storno poplatku do výšky 80 % /maximálne 3000,–€/
  • fakultatívne výlety

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

Portál www.lastminutecentrum.top prevádzkuje spoločnosť BUSINESS ESTT s.r.o. – zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
IČO: 46207813 | DIČ: 2023286793 | Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© BUSINESS ESTT s.r.o 2011 - 2019, Všetky práva vyhradené | piatok, 23. augusta 2019